Prestij Reklam olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Prestij Reklam ile  ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem verir. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

PRESTİJ

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

PRESTİJ

 BİLGİ TALEP FORMU